Najem krok po kroku

Z powodu dużej ilości pytań kierowanych do TBS-u ws. naboru wniosków przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najważniejsze z nich.

 Znajdziecie je Państwo w zakłądce FAQ – najczęściej zadawane pytania

Warunki zawarcia umowy najmu

TBS “Twój Dom” sp. z o. o. w Rybniku zapewnia przejrzyste warunki najmu nieruchomości. O wynajem starać mogą się osoby, które:

1. nie będą posiadać w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Rybnik,

2. osiągają odpowiedni comiesięczny dochód, co oznacza, że są w stanie opłacać należności za lokal.

Średni miesięczny dochód na gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu nie może przekroczyć:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Maksymalna kwota przypadająca na gospodarstwo domowe*

1

8 944,35 zł

2

12 969,31 zł

3

15 652,61 zł

4

18 335,92 zł

5

21 466,44 zł

* stan prawny na dzień 17.11.2023 r. obliczony na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego nie może być niższy niż kwota 800,00 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, po odliczeniu od średniego miesięcznego dochodu kwoty czynszu należnego na rzecz TBS tytułem najmu lokalu.

Czynsz

Wysokość czynszu za 1 m2 lokalu wynosi:

5% x wartość odtworzeniowa lokalu* / 12 m-cy

*wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wg. Obwieszczenia Wojewody Śląskiego

Co wg. stanu prawnego na dzień 28.03.2024 r. daje:

5 %  x  6 038,00 zł/m2  /  12 m-cy  =   25,16  zł/m2

 

Czym jest umowa partycypacji?

Umowa partycypacji jest deklaracją najemcy do partycypowania w kosztach budowy.

Umowa partycypacji daje pierwszeństwo w prawie do wynajmu mieszkania, a polega na wniesieniu wkładu finansowego w jego budowę. 

Deklarowana kwota partycypacji wpłacona jest na wstępie przez najemcę w kwocie do 30% wartości budowy danego lokalu i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.

Maksymalną kwotę partycypacji obliczamy ze wzoru:

powierzchnia lokalu w m2 x wartość odtworzeniowa lokalu* x procent partycypacji (do 30%)

*wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wg. Obwieszczenia Wojewody Śląskiego

I tak dla przykładowego mieszkania o powierzchni 50 m2 maksymalna kwota partycypacji, tj. 30% będzie wynosić na dzień 28.03.2024:

                                                                                      50 m2  x  6 038,00 zł/m2  x  30%  =  90 570 zł

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad najmu i umów partycypacji zapraszamy do zapoznania się z regulaminem najmu lokali mieszkalnych.

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy w wyborze optymalnego rozwiązania.

Skip to content