O nas

Geneza Spółki:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój dom” w Rybniku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika nr 470/XXVI/2020 z dnia z 22 października 2020, a jej podstawowym celem jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka powstała 12 stycznia 2021 na skutek zawarcia umowy spółki aktem notarialnym Rep. A nr 18/2021 w kancelarii notariusz Moniki Rutkowskiej w Rybniku. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miasta Rybnika, którą reprezentował Prezydent Miasta Piotr Kuczera.

Charakterystyka działalności TBS „Twój dom” sp. z o.o. w Rybniku:

Podstawowym przedmiotem działania rybnickiego TBS jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Ponadto spółka może również:

 • Nabywać budynki mieszkalne;
 • Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 • Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki;
 • Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
  • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
  • budowania budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
  • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
  • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
  • prowadzeniu Agencji ds. pustostanów, której zadania określają dokumenty sporządzone w ramach działań projektu Urbact Rybnik;

Organy Spółki:

 • Zgromadzenie Wspólników:
  • Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Kuczera
 • Rada Nadzorcza:
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Izabela Zielińska – Golik
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dawid Strupowski
  • Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Gołda
 • Zarząd Spółki:
  • Prezes Zarządu – Olgierd Zaraś

Skip to content