Wyniki naboru uzupełniającego wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań przy ul. Gen. J. Hallera

Informujemy, że rozstrzygnięty został nabór uzupełniających wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.

Z osobami, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie TBS będzie się kontaktować indywidulanie w najbliższym czasie.

Skip to content