Przeniesienie własności nieruchomości przy ulicy gen. Józefa Hallera

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę nr 575/XXXV/2021 w której wyraża poparcie dla przeniesienia w drodze aportu własności nieruchomości przy ulicy gen. Józefa Hallera. Spółka rozpoczyna prace nad przygotowaniem pierwszej inwestycji, którą będzie prowadziła – budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami użytkowymi oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków.

Skip to content