Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji przy ul. Hallera

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

W dniu dzisiejszym Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój dom” sp. z o.o. w Rybniku opublikowała postępowanie przetargowe na realizację:

Budowy budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowannia terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonawców do analizy dokumentacji i składania ofert.

Skip to content